Famandrihana Hividy tapakila Tsaradia Hividy tapakila miaraka ami'ny Air Madagascar Fantaro Guide Prime Media Ireo toeran-kalehanay Fanomanana Ny fandaharan'ny sidina Karazana tolotra misy eto amin'ny Tsaradia Entana Taratasy momba ny dia Fanampiana manokana ho an'ny tsy salama Fenitra ara-pahasalamana Sidina nahemotra nohon'ny Covid-19 Fifandraisana amin'ny Tsaradia Masoivoho Foire aux questions Madagascar Airlines Vaovao farany MD by Madagascar Airlines Le groupe Air Madagascar Momba ny Tsaradia My Capricorne Recrutement
Fanomanana

Safidio ireo tolotra misy eto amin'ny Tsaradia

Karazana tolotra misy eto amin'ny Tsaradia

  Tsaradia dia manolotra ambaratonga 6 ho an'ny mpanjifany, misy ambaratonga sy fetra samihafa (fahafana manova tapakila na famerenana ny volanao). Ny tolotra tsirairay dia voafetra amin'ny sidina.

  Ireto avy ny karazana tolotra amin'ny "Loisirs" anisan'ny sarany mora indrindra eto amin'i Tsaradia :

  • Légereté : ny mora indrindra, miaraka amin'ny entana voafetra ho 5kg.
  • Ny tolotra "Promos" : mitovy vidy amin'ny "légèreté", ary miaraka amin'ny entana milanja 20kg de bagage ao amin'ny "Soute" sy 5kg entina tanana. (Voafetra ny famarotana io tolotra io)
  • Ny tolotra "Coup de coeur" : mora vidy, ary miaraka amin'ny entana milanja 20kg de bagage ao amin'ny "Soute" sy 5kg entina tanana.

  Ny tolotra "Loisirs" tsotra :

  • Ny tolotra "Découverte" : Azo ovaina ny daty (avec pénalités, avec réajustement si tarif non disponible). ary miaraka amin'ny entana milanja 20kg de bagage ao amin'ny "Soute" sy 5kg entina tanana.
  • Ny tolotra "Liberté" : Azo ovaina ny daty ary azo angatahana famerenam-bola  (tsy misy sarany, misy fanitsiana ny sarany raha tsy misy intsony ny tolotra). ary miaraka amin'ny entana milanja 20kg de bagage ao amin'ny "Soute" sy 5kg entina tanana.

  Ny tolotra "Privilège":

  • Azo ovaina ny daty ary azo angatahana famerenam-bola  (tsy misy sarany) ary miaraka amin'ny entana milanja 30kg de bagage ao amin'ny "Soute" sy 10kg entina tanana.

   

  Ireo karazana tolotra eto amin'ny Tsaradia : 

  KabininaKarazana tolotraFanovana datyFangatahana famerenam-bolaLanjan'ny entana azo entinaFihenam-bidyKaodin'ny tolotra
  PRIVILEGE

  Privilège

  Azo atao, tsy misy sarany mialohan'ny sidina

  Azo atao, tsy misy sarany mialohan'ny sidinaEn cabine : 1pc de10kg
  En soute : 1pc de 30kg
  Enfant :  25%
  Bébé : 90%
  J,C
  LOISIRS

  Liberté

  Azo atao, tsy misy sarany mialohan'ny sidina

  Azo atao, tsy misy sarany mialohan'ny sidinaEn cabine : 1pc de 5kg
  En soute : 1pc de20kg
  Enfant : 25%
  Bébé : 90%
  Y

  Découverte

  sarany fanovana mialohan'ny sidina : 70.000 arTsy azo ataoEn cabine : 1pc de 5kg
  En soute : 1pc de 20kg
  Enfant :  25%
  Bébé : 90%
  M,S,L

  Coup de coeur

  Tsy azo atao

  Tsy azo atao

  En cabine : 1pc de 5kg
  En soute : 1pc de20kg
  Enfant : 0 à 25%
  Bébé : 90%
  E,K

  Légereté

  Tsy azo atao

  Tsy azo atao

  1 seul bagage de 5kg
  Sans bagage en soute

  Enfant : 0 à 25%
  Bébé : 90%
  I,X

  Promo 

  Tsy azo atao

  Tsy azo atao

  En cabine : 1pc de 5kg
  En soute : 1pc de20kg
  Enfant : 0 à 25%
  Bébé : 90%
  H

  Roso e ! *

  Tsy azo atao

  Tsy azo atao

  En cabine : 1pc de 5kg
  En soute : 1pc de 20kg
  Enfant : 0 à 25%
  Bébé : 90%
  V

   

  Ireo tolotra « Loisirs promotion »

  Ity ny tolotra mora indrindra ato amin’ny Tsaradia. Noho izy tolotra mora indrindra izany, voafetra ny isan’ny tolotra. Izany hoe, voafetra ny fanoloana sy famerenana ny tapakila fiaramanidina, na ihany koa ny fetran’ny entana azo hoentina. Ireto manaraka ireto ny karazana tolotra "promotion" :

  • "Légereté" : Tolotra mora, tsy misy entana ary manan-kery mandritra ny taona (isa voafetra isakin’ny sidina).
  • "Coup de coeur" : Manan-kery mandritra ny taona miaraka amin’ny entana 20kg any amin’ny « soute » ary 10kg entina tanana (isa voafetra isakin’ny sidina).
  • "Roso e" : Tolotra « promo » miaraka amin’ny entana 20kg mitovy vidy amin’ny tolotra « légereté ». Manan-kery mandritra ny fotoana voafetra, amin’ny sidina voafantina.

   

  Fepetra amin’ny famerenana vola

  Ny tolotra "Légereté", "Coup de coeur", ary "Roso e" dia tsy afaka ovaina, na averina.

  * Varotra tselatra manan-kery amin’ny sidina voafantina, miainga amin’ity 3 herinandro manaraka ity.

   

  Ireo tolotra "Loisirs" tsotra

  Miaraka amin’ny tolotra tsotra, manana fahafahana hanova na ny hamerenana ny tapakila araka izay tiana. Safidio ny tapakila afaka ovaina sy averina (ny fanitsiana ny saran’ny tapakila dia ampiharina raha ambony noho ny saran’ny tapakila voalohany ny vidin’ny tapakila vaovao).

  Ireo tolotra TSARADIA afaka ovaina :

  • Privilège : Fanovana tsy misy sarany.
  • Liberté : Fanovana tsy misy sarany.
  • Découverte : Fanovana misy sarany.

  Fepetra amin’ny fanovana :

  •  Ny tapakila amin’ny tolotra "Découverte" dia afaka ovaina fa misy sarany, miaraka amin’ny fanintsiana raha tsy manan-kery ny tolotra.
  • Ny tapakila amin’ny tolotra "Liberté", Ovao araka izay tianao ny sidina anao. Ny fanovana na ny toerana ho aleha dia tsy misy sarany.
  • (Ny fanitsiana ny saran’ny tapakila dia ampiharina raha ambony noho ny saran’ny tapakila voalohany ny vidin’ny tapakila vaovao).

  Fepetra amin’ny famerenana vola

  • Privilège : afaka averina.
  • Liberté : afaka averina.
  • Découverte : Tsy afaka averina.

  Ireto avy ny famerenam-bola amin’ny tolotra "Liberté" :

  • Ny fidin’ny tapakila tsy misy hetra.
  • Ny hetra « YQ ».
  • Ny hetran’ny seranam-piaramanidina.

  Tsy mamerina ny « frais de service » (5€) izahay.

  Ny tolotra "Privilege"

  Ny tombony tolotra « privilège » : 

  Ity tolotra ity no ahazoana tombony indrindra. Manana fahafahana hanova ny daty sy ny toerana alehatsy misy sarany na ihany koa mangataka famerenana tapakila, izany dia tsy misy sarany*

  Misitraka :

  • Fitondrana entana faran’ny ambony indindra, dia 40kg ny fitambarany (10kg eny an-tanana ary 30kg any amin’ny « soute »). 
  • Fahafahana miditra ao amin’ny « Lounge » TSARADIA amin’ny fiaingana ao Antananarivo.
  • Filaharana laharam-pahamehana
  • Sy maro hafa koa...

  Fepetra amin’ny famerenana vola

  Ireto avy ny famerenam-bola amin’ny tolotra "Privilège" :

  • Ny fidin’ny tapakila tsy tafiditra ny hetra.
  • Ny hetra « YQ ».
  • Ny hetran’ny seranam-piaramanidina.
  • Tsy mamerina ny « frais de service » (5€).

  Fepetra amin’ny fanovana 

  • Ovao araka izay tianao ny sidina anao. Fanovana ny daty sy ny toerana aleha tsy misy sarany (miaraka amin’ny fanintsiana saram-piaramanidina raha tolotra tsy manan-kery, na taorian’ny fanovana toerana aleha).

  Fihenambidy ho an’ny ankizy sy ny zaza

  Ny ankizy sy ny zaza dia mahazo fihenambidy ato amin’ny sidina Tsaradia. Ny ankizy iray dia mahazo fihenambidy 50% amin’ny vidina tapakila ho an’olon-dehibe iray ary ny zazakely kosa dia 90%.Ny ankizy sy ny zaza dia mahazo fihenambidy ato amin’ny sidina Tsaradia. Ny ankizy iray dia mahazo fihenambidy 50% amin’ny vidina tapakila ho an’olon-dehibe iray ary ny zazakely kosa dia 90%.

   

  Sarany ho an’ny ankizy  (2 hatramin’ny 11 taona)

  Fepetra momba ny vidiny:

  Misy fihenambidy 0 hatramin’ny 25% amin’ny vidina tapakila ho an’olon-dehibe ny sarany ho an’ny ankizy, ao amin’ny tolotra « Privilège » sy « Loisirs ».

  • Tsy maintsy misy olon-dehibe iray manaraka ny ankizy 2 hatramin’ny 4 taona.

  • Afaka misidina irery ny ankizy 5 hatramin’ny 11 taona (jereo ny andininy manaraka).

  • Mitovy ny tombony azon’ny ankizy sy ny olon-dehibe amin’ny fitondrana entana, na ny entina tanana na ny atao any amin’ny « soute » izany.

  Ny ankizy tsy misy mpanaraka (UM)

  Araka ny fangatahan’ny ray aman-dreny, afaka raisina tahakan’ny UM (unaccompagned minor) ny ankizy 5 hatramin’ny 11 taona.
  Tsy maintsy hampafantarina mandritran’ny famandrihana raha hisidina tsy misy mpanaraka ny ankizy iray. Raha an-tserasera no hanaovana ny famandrihana, angatahina ianao hifandray aminay, na hiantso ny foibe fandraisana antso +261 20 23 444 44

  Eny amin’ny seranam-piaramanidina

  • Hisy ny fitakiana fanomezan-dalana avy any amin’ny ray aman-dreny na ny mpiantoka mandritra ny fisoratana.

  • Misitraka ny fiantsonana laharam-pahamehana ny fianakaviana misidina miaraka amin’ny ankizy 2 hatramin’ny 4 taona.

   

  Fihenambidy ho an’ny zaza (7 andro hatramin’ny 23 volana)

  Fepetra momba ny vidiny:

  Mahazo fihenambidy 90% ny zaza misidina eo am-pofoana. Indraindray, afaka fandrihana toerana tahaka ny ankizy izy (tolotra ankizy) mba ahazoany fipetrahana manonkana.
  Tsy maintsy misy olon-dehibe manaraka ny zazakely iray.

  Amin’ny tolotra « Privilège » sy « Loisirs », mahazo mitondra entana 10kg ny zaza iray.

  Ny zazakely eny amin’ny seranam-piaramanidina

  Maimaimpoana ny fitondrana « poussettes ». Fa mila hampafantarina amin’ny fotoanan’ny fanoratana anarana fotsiny, asiana famantarana tahaka ny entana rehetra ihany saingy afaka hampiasaina hatreny amin’ny varavaran’ny fiaramanidina.

  Misitraka ny fiantsonana laharam-pahamehana ny fianakaviana misidina miaraka amin’ny ankizy 2 hatramin’ny 4 taona.

  Ireo olona manana fahasembanana sy tsy dia afaka mivezivezy

  Manolotra fanampiana manokana ho an’ny olona manana fahasembanana sy fahasahiranana izahay amin’ireo sidina misy (PHMR).

  Amin’ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena, hijery sy hanara-maso anao mandritra ny fiatoana, mandritra ny sidina ary mandritra ny fifampiraharahana amin’ny serivisin’ny seranam- piaramanidina ny ekipa ato aminay. Misy toerana natokana ho anao mandritra ny sidina satria efa misy fitaovana natokana ho an'izany ao amin'ny fiaramanidina.

  Ho an’ireo olona izay tarihin’ny alika miaraka aminy dia afaka manaraka anao izy hatreny amin’ny kabinina.

  Amin’izany, mila hampafantarina mandritra ny famandrihana ny kilema hanananao mba hijerena mialoha ny fepetra tokony ho raisina.

  Raha efa namandrika toerana ianao kanefa mila fanampiana raha vantany vao eo amin’ny fandraisana anarana dia afaka manao fangatahana eto.

  Ho valiana araka izay azo atao ny fangatahanao.

  Ireo haba mandrafitra ny tapakilan’ny fiaramanidina

  Amin'ny sehatra iraisampirenena, misy ny masontsivana marobe manangana ny vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidina: amin'ny lafiny iray dia misy ny vola azon'ny orinasa, ary etsy ankilany ny hetra isan-karazany.

  Ho an'ny TSARADIA, ny vola miditra dia manodidina ny 40% amin'ny vidin'ny tapakila, ary ny hetra isan-karazany dia 60%.

  Ny vola miditra dia misy strata maromaro toy ny fandaniam-bolan'ny solika, ny fividianana sy ny fikojakojana ny fiaramanidina, ny vidin'ny sakafo sy ny zava-pisotro alefa eny amin'ny fiaramanidina, ny vidin'ny varotra sy ny dokam-barotra ary ny tombom-barotra.

  Ny haba isan-karazany alohan'ny mpandeha Tsaradia dia:

  1. Ny hetra YQ: ny antsoina hoe "Surcharge carburant" izay taha miankina amin'ny fiovan'ny vidin'ny solika. Izy io koa dia hetra amin'ny fandaniam-bola sy fiantohana fiantohana. (miovaova arakaraky ny vidin'ny solika)
  2. Ny haba G9 (seranam-piaramanidina Ravinala) na haba A5 (hafa): hetra mifandraika amin'ny fampiasana ny seranam-piaramanidina eto Antananarivo sy any amin'ireo faritra. Izy io dia hetra isaina isaky ny mpandeha ao anaty fiaramanidina.
  3. Ny Haba amin’ny sanda hary (TVA) : ity no haba ampidirina. (hatramin'ny 20% amin'ny vola azon'i Tsaradia)
  4. Ny Haba MG: ity ny hetra mifandraika amin'ny fiasan'ny Aviation Civile eto Madagasikara, fa koa amin'ny fampandrosoana ny faritry ny fiaramanidina sivily.
  5. Hetra YR: maneho ny saram-pitantanana rehetra sy ny sarany mifandraika amin'ny famandrihana. Samy hafa izy io isaky ny masoivoho Tsaradia. (eto amin'ny Tsaradia dia 10 € isaky ny olona)

  Fandoavam-bola an-drohy

  Fandoavam-bola an-drohy

  TSARADIA dia manolotra fomba 2 handoavam-bola an-drohy. Manana fahafahana ianao na handoa vola amin’ny "Euros (€)" na amin’ny vola malagasy "Ariary (MGA)".

  Fandoavam-bola amin’ny Euro

  Raha amin’ny Euro, manana fahafahana ianao hividy ny tapakila TSARADIA amin’ny alalan’ny karatra banky:

  • VISA
  • MASTERCARD

  Fandoavam-bola amin’ny Ariary

  Raha amin’ny Ariary, manana fahafahana hividy ny tapakila TSARADIA amin’ny « carte bancaires » na « Mobile money » eto an-toerana ianao :

  Cartes bancaires :

  • VISA
  • MASTERCARD

  Mobile Money : 

  • MVola
  • Orange Money

  Azo antoka daholo ny fandoavam-bola.

  Tolotra ho an’olona maro (mpandeha mihoatra ny 10)

  Mety ho sarotra ny ahita sidina ho an’olona maro eto amin’ny Tsaradia noho ny toerana voafetra. Mahaliana ny mpandeha maromaro te hiaraka hisidina ny tolotra « groupe ».

  Manamora ny fikarakarana ny dia amam-bondrona mihoatra ny olona 10 ny TSARADIA, amin’ny fanankanana ireo sezan’ny sidina izay nosafidiana.

  Miaraka amin’ny fepetra tsotra, ny tolotra « groupe » ny TSARADIA dia :

  • Ahafahana mamandrika mialoha ny toerana na dia mbola tsy fantatra ary ny momban’ny mpandeha.
  • manolotra fandoavam-bola tsotra (indrindra ho an’ny orinasa, mpitatitra fitetezam-paritra …)

  Ny famandrihana ny tolotra « groupe » dia miainga amin’ny saran’ny tolotra «Liberté»*, famandrihana 15 andro mialohan’ny fiaingana.

  *Tolotra Y ho an’ny mpivarotra

  Sidina nahemotra noho ny Covid-19

  Ny tapakila izay voalahatra nandeha mandritra ny fe-potoana fampiatoana ny sidina Tsaradia dia mbola manan-kery hatramin'ny 31 Desambra 2022.

  Ireo mpandeha dia hasaina hanamarina ireo daty handehanana vaovao hahafahana mampiasa ny tapakilan'ny fiaramanidiny indray.

  Azonao atao ny manao ny fangatahana fanovana ny daty amin'ny alàlan'ny foibem-piantsoanay +261 20 23 444 44, na amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka aminay amin'ny serviceclient.tz@tsaradia.com, na amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana amin'ny toerana fivarotana tapakila Tsaradia akaiky anao.

  • Raha toa ka voamarina fa voan'ny Covid-19 ny mpandeha izay nanao fitiliana dia azo ovaina tsy misy sarany mandra-pahatongan'ny 31 Desambra 2022 ny tapakilan'ny mpandeha. Ny fanovana dia mety mahakasika ny daty sy/na ny zotra sy/na ny anarana ary indray mandeha ihany no mahazo alalana.
  • Mety hisy ny fanitsiana ny saran-dalana raha tsy misy intsony ny kilasin'ny saran-dalana novidiana voalohany.
  • Ny famerenan'ny volan'ny tapakila dia manaraka ny fomba famerenam-bola mahazatra: ny tapakila azo averina dia mijanona ho azo averina araka ny fepetra famerenan'ny toeram-pivarotana namoaka ny tapakila.

  Ireo manana tapakilan'ny fiaramanidina Tsaradia, izay nahemotra noho ny Covid-19 dia afaka mangataka ny hanova tsy misy sarany :

  • Ny daty fitsangatsanganana
  • ny anaran'ireo mpandeha
  • ny làlan'ny dia

  Tsy manam-paharoa ny fanovana (indray mandeha ihany no azo atao ny fanovana). Ny sidina vaovao dia tsy maintsy mialohan'ny 31 desambra 2022.

  Ny fanovana dia tsy misy "pénalités". Na izany aza, misy ny fanitsiana ny haba noho ireto tranga manaraka ireto :

  • Raha tsy misy intsony ny saran'ny tapakila tany am-boalohany tamin'ny datin'ny dia vaovao. Matetika mitranga izany rehefa tena akaiky ny datin'ny sidina vaovao.
  • Raha misy fiovana amin'ny tahan'ny fifanakalozana Euros na ny "cours de change"
  • Raha misy fanavaozana ny hetra apetraky ny fanjakana
  • Raha misy ny fanovana ny zotra.

  Tsy azo tantanana amin'ny alalan'ny site internet ireo fandaminana manokana ireo. Ny tapakilan'ny fiaramanidina tsirairay dia misy ny vidiny manokana. Ny tranga sasany dia mitaky "pénalités" fanovana am-boalohany, izay tsy azo foanana amin'ny Internet.

  Raha misy fanovana ny dia eto amin'ny site internet'ny Tsaradia, dia misy ny "pénalités" fanovana ny dia hihatra amin'ny tapakila azo ovaina.

  Raha tolotra mamela ny famerenam-bola ny tolotra novidianao dia azo averina ny volan'ny tapakilanao ary azo atao ny mangataka famerenana.

  Mety haharitra roapolo amby zato (120) andro ny fikirakirana ny tamberim-bidy navoakan’ny toeram-pivarotana TSARADIA (website, call center ary masoivoho Tsaradia eny Ivato sy any amin’ny faritany) amin’izao fotoana izao aorian’ny naharaisana ny fangatahan’ny mpanjifa.

  Azo atao koa ny mangataka taratasim-bola, izay azonao ampiasaina hividianana tapakila vaovao any aoriana.

  Ny fikarakarana ny tamberim-bidy ho an'ny tapakila TSARADIA navoakan'ny masoivohon'ny AIR MADAGASCAR (Analakely, La City) dia manaraka ny fepetra famerenam-bola eo anivon'ny AIR MADAGASCAR.

  Ny fikarakarana ny tamberim-bidy ho an'ny tapakila navoakan'ny sampan-draharaha misahana ny fitsangatsanganana na "agence de voyage" dia manaraka ny fepetra famerenam-bola eo anivon'ny ny sampan-draharaha misahana ny fizahantany.

  Raha tsiahivina dia ny tolotra misy amin'ny tapakila izay mamela ny famerenam-bola ihany no azo averina. (izany hoe ny saran-dalana "Liberté" sy "Privilége").

  Ny tapakila misy ny tolotra mora, na ireo "offre promotionnelles" ("Legereté", "Coup de coeur", "Promo", "Découverte" ) dia tsy afaka averina

  Ny tapakila misy ny tolotra "Liberté", "Privilège" ihany no afaka angatahana famerenam-bola

  Manasa ny mpandeha hanova ny tapakilan'ny fiaramanidina mialoha araka izay azo atao mba hisorohana ny fanitsiana noho ny tsy fahazoan'ny sarany tamin'ny voalohany. Arakaraky ny maha-akaiky ny datin'ny sidina dia mety tsy hisy ny sarany azo tamin'ny voalohany. Raha toa ka "Promo" ny tarif  ny tapakila novidiana tamin'ny voalohany, dia tsy maintsy hisy ny fanitsiana hatao, na "Réajustements"

  Fepetra ara-pahasalamana amin'ny dia miaraka amin'i Tsaradia


  Tsaradia dia nanohy ny sidina tao anatin'ny toe-pahasalamana izay mbola ilaina ny fitandremana sy ny fitandremana.

  Ao anatin’ny ady atao amin’ny fiparitahan’ny COVID-19 ihany koa dia misy ny fepetra ara-pahasalamana ataon’ny Tsaradia isan’andro.

  Ilaina ny fitiliana Covid-19 ho an’ireo mpandeha rehetra miainga na tonga eto Antananarivo. Ny fitiliana covid-19 dia tsy maintsy atao ho an'ny mpandeha rehetra vita vaksiny sy tsy vita vaksiny.

   


   Malagasy