Famandrihana Hividy tapakila Tsaradia Hividy tapakila miaraka ami'ny Air Madagascar Fantaro Guide Prime Media Ireo toeran-kalehanay Fanomanana Ny fandaharan'ny sidina Karazana tolotra misy eto amin'ny Tsaradia Entana Taratasy momba ny dia Fanampiana manokana ho an'ny tsy salama Fenitra ara-pahasalamana entana alefa Fifandraisana amin'ny Tsaradia Masoivoho Foire aux questions Madagascar Airlines Vaovao farany Madagascar Airlines Le groupe Air Madagascar Momba ny Tsaradia My Capricorne Recrutement

Sora-dalàna

Mentions légales

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le présent site Internet est détenu et exploité par Madagascar Airlines :

Raison sociale : MADAGASCAR AIRLINES
Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital  de 20 000 000 Ariary, dont le siège social se trouve à Madagascar à l'adresse :

  • SIEGE SOCIAL  31 AVENUE DE L'INDEPENDANCE, ANALAKELY 101 ANTANANARIVO
  • Ville : Antananarivo
  • Code postal : 101
  • Téléphone : (+261) 20 22 222 22
  • RCS 2022B00052
  • Numéro d'identification fiscal : 4011661360
  • STAT 52231 11 2022 0 10053

Crédit photos :

  • Karim Nari - ONTM
  • FOTOLIA.com
 Malagasy