Famandrihana Hividy tapakila Tsaradia Hividy tapakila miaraka ami'ny Air Madagascar Ny tapakilako Karazana tolotra misy eto amin'ny Tsaradia Ny sidina mora Hijery na angataka fanovana tapakila Fantaro Ny fandaharan'ny sidina La classe "Privilège" Tsaradia Le Lounge Tsaradia Ny tambajotranay Guide Prime Media Ireo toeran-kalehanay Ny Covid-19 Fanomanana Fenitra ara-pahasalamana Entana Firaketana mialoha ny fiondranana Taratasy momba ny dia Tongava ao amin'ny Lounge Tsaradia Fiaramanidina sy kabinina Sakafo haroso Fanampiana manokana ho an'ny tsy salama Foire aux questions entana alefa Fifandraisana sy ora fandefasana Ny zotra mitondra entana manaraka Famandrihana Produits et services Envois spéciaux Fandefasana sy fandraisana entana Tsaradia Vaovao farany Air Madagascar Momba ny Tsaradia Momban'ny vondrona Air Madagascar Fifandraisana amin'ny Tsaradia Masoivoho Recrutement My Capricorne
Fanomanana

Taratasy momba ny dia

Au comptoir d’enregistrement, il vous sera demandé de présenter une pièce d’identité (carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité) et votre billet électronique.

Ny mpandeha dia tompon’andraikitra amin’ny fanamarinana ny maha-manan-kery na tsia ny taratasy rehetra mahakasika ny dia ary ny fisahanana ny fikarakarana rehetra momba ny dia andraikiny feno. <style type="text/css"> </style>

Ny fepetra mahakasika ny taratasy fanamarinana

Miovaova isaky ny firenena ny fepetra mahakasika ny karapanondrom-pirenena: ny kara-panondrom-pirenena malagasy dia manan-kery mandritra ny raopolo (20) taona, ny kara-panondrom-pirenena frantsay kosa dia manan-kery mandritra ny dimy ambin’ny folo (15) taona.

Manoro hevitra anao izahay hamantatra ny mahakasika ireo fepetra ireo eo anivon’ny sampan-draharaha misahana izany.
Ny pasipaoro iray dia tsy maintsy mbola manan-kery mandrindra ny enim-bolana  amin’ny fotoana anehoana azy eo amin’ny toeram-piraketana.

Inona no atao hoe tapakila elektronika?

Ny tapakila elektronika dia tapakila tsy voafehin-taratasy, ka azo avoaka amin’ny fotoana rehetra. Mifamatotra amin’ny rohy mifandraika amin’ny famandrihana izy. Mitondra anarana izy ary tsy azo afindra tànana.
Mirakitra ny antsipirian’ny sidinao izy, ny vidiny ary ny fepetra, ny famotsoran-kaba, ny tolotra fanampiny mifanojo amin’ny vidiny, ary ny fepetra araky ny làlana manan-kery mikasika ny fitaterana an’habakabaka.

Zahao ny fepetra ankapobeny mikasika ny varotra sy ny fitaterana

* Filazam-bidy amin’ny vola euro, arakaraky ny sanda manan-kery ny androtr’iny – Miaraka amin’ny haba – Miankina amin’ny fisiany – Mety hisy fiakarana tsy voalaza mialoha

 Malagasy