Famandrihana Hividy tapakila Tsaradia Hividy tapakila miaraka ami'ny Air Madagascar Fantaro Guide Prime Media Ireo toeran-kalehanay Fanomanana Ny fandaharan'ny sidina Karazana tolotra misy eto amin'ny Tsaradia Entana Taratasy momba ny dia Fanampiana manokana ho an'ny tsy salama Fenitra ara-pahasalamana entana alefa Fifandraisana amin'ny Tsaradia Masoivoho Foire aux questions Madagascar Airlines Vaovao farany Madagascar Airlines Le groupe Air Madagascar Momba ny Tsaradia My Capricorne Recrutement
Fanomanana

Taratasy momba ny dia

Au comptoir d’enregistrement, il vous sera demandé de présenter une pièce d’identité (carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité) et votre billet électronique.

Ny mpandeha dia tompon’andraikitra amin’ny fanamarinana ny maha-manan-kery na tsia ny taratasy rehetra mahakasika ny dia ary ny fisahanana ny fikarakarana rehetra momba ny dia andraikiny feno. <style type="text/css"> </style>

Ny fepetra mahakasika ny taratasy fanamarinana

Miovaova isaky ny firenena ny fepetra mahakasika ny karapanondrom-pirenena: ny kara-panondrom-pirenena malagasy dia manan-kery mandritra ny raopolo (20) taona, ny kara-panondrom-pirenena frantsay kosa dia manan-kery mandritra ny dimy ambin’ny folo (15) taona.

Manoro hevitra anao izahay hamantatra ny mahakasika ireo fepetra ireo eo anivon’ny sampan-draharaha misahana izany.
Ny pasipaoro iray dia tsy maintsy mbola manan-kery mandrindra ny enim-bolana  amin’ny fotoana anehoana azy eo amin’ny toeram-piraketana.

Inona no atao hoe tapakila elektronika?

Ny tapakila elektronika dia tapakila tsy voafehin-taratasy, ka azo avoaka amin’ny fotoana rehetra. Mifamatotra amin’ny rohy mifandraika amin’ny famandrihana izy. Mitondra anarana izy ary tsy azo afindra tànana.
Mirakitra ny antsipirian’ny sidinao izy, ny vidiny ary ny fepetra, ny famotsoran-kaba, ny tolotra fanampiny mifanojo amin’ny vidiny, ary ny fepetra araky ny làlana manan-kery mikasika ny fitaterana an’habakabaka.

Zahao ny fepetra ankapobeny mikasika ny varotra sy ny fitaterana

Vols long courrier

Document nécessaire :

  • Passeport

Vols Régionaux (Océan Indien, Afrique)

Documents nécessaire :

  • Passeport

Vols domestiques (dans Madagascar)

Documents nécessaire :

Pour les locaux :

  • Pièce d'identité nationale ou permis de conduire pour les adultes
  • Acte de naissance pour les moins de 18 ans
  • Carte d'identité scolaire cachetée par l'école ou carnet de correspondance

Pour les voyageurs internationaux :

  • Passeport
 Malagasy