Famandrihana Hividy tapakila Tsaradia Hividy tapakila miaraka ami'ny Air Madagascar Ny tapakilako Karazana tolotra misy eto amin'ny Tsaradia Ny sidina mora Hijery na angataka fanovana tapakila Fantaro Ny fandaharan'ny sidina La classe "Privilège" Tsaradia Le Lounge Tsaradia Ny tambajotranay Guide Prime Media Ireo toeran-kalehanay Ny Covid-19 Fanomanana Fenitra ara-pahasalamana Entana Firaketana mialoha ny fiondranana Taratasy momba ny dia Tongava ao amin'ny Lounge Tsaradia Fiaramanidina sy kabinina Sakafo haroso Fanampiana manokana ho an'ny tsy salama Foire aux questions entana alefa Fifandraisana sy ora fandefasana Ny zotra mitondra entana manaraka Famandrihana Produits et services Envois spéciaux Fandefasana sy fandraisana entana Tsaradia Vaovao farany Air Madagascar Momba ny Tsaradia Momban'ny vondrona Air Madagascar Fifandraisana amin'ny Tsaradia Masoivoho Recrutement My Capricorne
Tsaradia

Momba ny Tsaradia

Mba hampavitrika io tambajotra io sy hampivelatra ny hery rehetra ananana, dia  nanapa-kevitra namorona sampana iray natokana hisahana io tambajotra io ny Air Madagascar.

Nomena ny anarana hoe "Tsaradia" ny kaompania, izay midika ara-bakiteny hoe "tsara ny dia". Azo itarafana ny foto-kevitra ijoroan'ny kaompania sy mampita ireo soa- toavina lolohaviny io anarana tsotra io.

Fanaovana ny fahafaham-pon’ny mpanjifa ho laharana voalohany amin’ny zava-kinendry

Am-pahavitrihana sy amim-pahavarana fatratra no anaovan'ny Tsaradia ho vaindohan-draharahany ny mana- kaiky ny mpanjifa sy ny manao izay hahafa-po ny ilainy sy andrasan’'izy ireo.

Ny maha matihanina

Ny hampandry ivohon'ny vato, ny fahamarinam- potoana, ny asa tsy misy tomika ary ny fomba fiasa lavorary no man drafitra ny lahasan'ny Tsaradia.

Ny fahaiza-manaon'ny Malagasy sy ny fiantsorohana adidy amin'ny firenena

Miasa ho an'ny fampivelarana ara-toekarena sy ara- pizahantanin’i Madagasikara I Tsaradia, mba ho fampandrosoana ny mponina ao aminy sy ho fiarovana ny tontolon-javaboahary mampiavaka azy.

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !

* Filazam-bidy amin’ny vola euro, arakaraky ny sanda manan-kery ny androtr’iny – Miaraka amin’ny haba – Miankina amin’ny fisiany – Mety hisy fiakarana tsy voalaza mialoha

 Malagasy